Žodžio "tiksėtas" gramatinės formos

tiksėtastiksėtas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
tiksėtas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
Kalbos dalis: dalyvis