Žodžio "slinkti" gramatinės formos

slinktislinkti – veiksmažodis, infinityvas
slinktasslinkti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
Kalbos dalis: veiksmažodis


Tiesioginė nuosaka:Tariamoji nuosaka:Liepiamoji nuosaka:
Kalbos dalis: dalyvis