Žodžio "skiestas" gramatinės formos

skiestasskiestas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
skiestas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
Kalbos dalis: dalyvis