Žodžio "riksmas" gramatinės formos

riksmasriksmas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
Kalbos dalis: daiktavardis