Žodžio "paėmėte" gramatinės formos

paimtipaėmėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
Kalbos dalis: veiksmažodis


Tiesioginė nuosaka:Tariamoji nuosaka:Liepiamoji nuosaka: