Žodžio "pūtikas" gramatinės formos

pūtikaspūtikas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
Kalbos dalis: daiktavardis