Žodžio "og*" gramatinės formos

Rasta žodžių formų: 169

1.ogiogi – jungtukas,
2.ogiogi – dalelytė,
3.ogusogus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogi – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
ogiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogiai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
ogų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
ogiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogiam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
ogiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
ogiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
ogiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogi – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
ogios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
ogusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
ogieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
ogiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
ogųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
ogiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
ogiuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
ogiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogiojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
ogiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
ogieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
ogiosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
ogesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
ogesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
ogesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
ogesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
ogesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
ogesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
ogiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
ogiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
ogiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
ogiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.

Rasta lemų: 3
Rasta žodžių formų: 169