Žodžio "lėkti" gramatinės formos

lėktilėkti – veiksmažodis, infinityvas
lėktaslėkti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
Kalbos dalis: veiksmažodis


Tiesioginė nuosaka:Tariamoji nuosaka:Liepiamoji nuosaka:
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.lėktaslėktilėktalėktos
K.lėktolėktųlėktoslėktų
N.lėktamlėktiemslėktailėktoms
G.lėktąlėktuslėktąlėktas
Įn.lėktulėktaislėktalėktomis
Vt.lėktamelėktuoselėktojelėktose