Žodžio "lėkė" gramatinės formos

lėktilėkė – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
lėkė – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
Kalbos dalis: veiksmažodis


Tiesioginė nuosaka:Tariamoji nuosaka:Liepiamoji nuosaka: