Žodžio "ko*" gramatinės formos

Rasta žodžių formų: 18067

1.kautikoviau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kovei – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kovė – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kovėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kovėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kovėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kovėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kovė – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
2.kautiskoviaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
koviausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
koveisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
koveis – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
kovėsi – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
kovės – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
kovėmės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
kovėtės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
kovėsi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
kovės – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
3.koalicijakoalicija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
koalicijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
koalicijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
koalicijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
koalicijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
koalicijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koaliciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
koalicijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
koalicija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
koalicijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
koalicijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
koalicijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
koalicija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
koalicijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
4.koaliciniskoalicinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koaliciniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koalicinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koaliciniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koaliciniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koalicinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koalicinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koaliciniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koalicine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koalicinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
5.kobaltaskobaltas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kobalto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kobaltui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kobaltą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kobaltu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kobalte – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kobalte – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
6.kobinyskobinys – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kobiniai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kobinio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kobinių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kobiniui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kobiniams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kobinį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kobinius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kobiniu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kobiniais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kobinyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kobiniuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kobiny – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kobiniai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
7.kobrakobra – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kobros – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kobros – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kobrų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kobrai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kobroms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kobrą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kobras – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kobra – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kobromis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kobroje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kobrose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kobra – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kobros – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
8.kobrintikobrinti – veiksmažodis, infinityvas
kobrinu – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kobrinau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kobrindavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kobrinsiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kobrini – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kobrinai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kobrindavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kobrinsi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kobrina – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kobrino – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kobrindavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kobrins – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kobrinam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kobriname – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kobrinome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kobrinom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kobrindavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kobrindavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kobrinsim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kobrinsime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kobrinate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kobrinat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kobrinote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kobrinot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kobrindavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kobrindavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kobrinsit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kobrinsite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kobrina – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kobrino – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kobrindavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kobrins – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kobrinčiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kobrintumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kobrintumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kobrintume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kobrintum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kobrintumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kobrintumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kobrintumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kobrintų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kobrintų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kobrinkim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kobrinkime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kobrinki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kobrink – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kobrinkit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kobrinkite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
9.kobrintaskobrintas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrinti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrinta – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrinta – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrinto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrinta – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kobrintasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kobrintosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
10.kočėlaskočėlas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kočėlai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kočėlo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kočėlų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kočėlui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kočėlams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kočėlą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kočėlus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kočėlu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kočėlais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kočėle – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kočėluose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kočėle – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kočėlai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
11.kočiotikočioti – veiksmažodis, infinityvas
kočioju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kočiojau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kočiodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kočiosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kočioji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kočiojai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kočiodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kočiosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kočioja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kočiojo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kočiodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kočios – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kočiojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kočiojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kočiojome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kočiojom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kočiodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kočiodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kočiosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kočiosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kočiojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kočiojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kočiojot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kočiojote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kočiodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kočiodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kočiosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kočiosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kočioja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kočiojo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kočiodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kočios – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kočiočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kočiotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kočiotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kočiotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kočiotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kočiotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kočiotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kočiotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kočiotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kočiotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kočiokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kočiokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kočiok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kočioki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kočiokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kočiokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
12.kočiotaskočiotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočioti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočioto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kočiotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kočiotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
13.kodaskodas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kodai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kodo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kodų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kodui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kodams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kodą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kodus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kodu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kodais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kode – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koduose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kode – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kodai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
14.kodeinaskodeinas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kodeino – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kodeinui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kodeiną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kodeinu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kodeine – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kodeine – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
15.kodeksaskodeksas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kodeksai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kodekso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kodeksų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kodeksui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kodeksams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kodeksą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kodeksus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kodeksu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kodeksais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kodekse – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kodeksuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kodekse – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kodeksai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
16.kodėlkodėl – prieveiksmis, nelyg. l.
17.kodifikacijakodifikacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kodifikacijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kodifikacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kodifikacijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kodifikacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kodifikacijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kodifikaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kodifikacijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kodifikacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kodifikacijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kodifikacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kodifikacijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kodifikacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kodifikacijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
18.kodifikavimaskodifikavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kodifikavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kodifikavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kodifikavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kodifikavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kodifikavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kodifikavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kodifikavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kodifikavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kodifikavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kodifikavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kodifikavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kodifikavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kodifikavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
19.kodifikuotikodifikuoti – veiksmažodis, infinityvas
kodifikuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kodifikavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kodifikuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kodifikuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kodifikuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kodifikavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kodifikuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kodifikuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kodifikuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kodifikavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kodifikuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kodifikuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kodifikuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kodifikuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kodifikavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kodifikavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kodifikuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kodifikuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kodifikuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kodifikuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kodifikuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kodifikuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kodifikavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kodifikavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kodifikuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kodifikuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kodifikuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kodifikuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kodifikuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kodifikavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kodifikuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kodifikuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kodifikuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kodifikuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kodifikuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kodifikuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kodifikuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kodifikuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kodifikuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kodifikuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kodifikuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kodifikuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kodifikuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kodifikuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kodifikuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kodifikuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kodifikuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kodifikuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
20.kodifikuotaskodifikuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kodifikuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kodifikuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
21.koduotikoduoti – veiksmažodis, infinityvas
koduoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koduodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koduosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koduoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koduodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koduosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koduoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koduodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koduos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koduojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koduojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koduodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koduodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koduosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koduosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koduojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koduojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koduodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koduodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koduosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koduosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koduoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koduodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koduos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koduočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
koduotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koduotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
koduotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koduotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
koduotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
koduotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koduotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
koduotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
koduotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
koduokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
koduokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
koduoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
koduok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
koduokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
koduokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
22.koduotaskoduotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koduotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koduotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
23.koeficientaskoeficientas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koeficientai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koeficiento – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koeficientų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koeficientui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koeficientams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koeficientą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koeficientus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koeficientu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koeficientais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koeficiente – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koeficientuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koeficiente – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koeficientai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
24.koegzistavimaskoegzistavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koegzistavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koegzistavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koegzistavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koegzistavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koegzistavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koegzistavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koegzistavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koegzistavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koegzistavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koegzistavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koegzistavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koegzistavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koegzistavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
25.koegzistuotikoegzistuoti – veiksmažodis, infinityvas
koegzistuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koegzistavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koegzistuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koegzistuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koegzistuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koegzistavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koegzistuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koegzistuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koegzistuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koegzistavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koegzistuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koegzistuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koegzistuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koegzistuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koegzistavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koegzistavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koegzistuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koegzistuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koegzistuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koegzistuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koegzistuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koegzistuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koegzistavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koegzistavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koegzistuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koegzistuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koegzistuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koegzistuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koegzistuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koegzistavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koegzistuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koegzistuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koegzistuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
koegzistuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
koegzistuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koegzistuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koegzistuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
koegzistuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
koegzistuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koegzistuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
koegzistuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
koegzistuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
koegzistuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
koegzistuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
koegzistuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
koegzistuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
koegzistuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
koegzistuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
26.koegzistuotaskoegzistuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koegzistuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koegzistuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
27.kofeinaskofeinas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kofeino – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kofeinui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kofeiną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kofeinu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kofeine – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kofeine – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
28.kojakoja – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kojos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kojos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kojų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kojai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kojoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kojas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
koja – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kojomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kojoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kojose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
koja – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kojos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
29.kojelėkojelė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kojelės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kojelės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kojelių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kojelei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kojelėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kojelę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kojeles – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kojele – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kojelėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kojelėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kojelėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kojele – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kojelės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
30.kojenakojena – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kojenos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kojenos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kojenų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kojenai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kojenoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kojeną – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kojenas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kojena – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kojenomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kojenoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kojenose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kojena – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kojenos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
31.kojinaitėkojinaitė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kojinaitės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kojinaitės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kojinaičių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kojinaitei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kojinaitėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kojinaitę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kojinaites – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kojinaite – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kojinaitėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kojinaitėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kojinaitėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kojinaite – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kojinaitės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
32.kojiniskojinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kojinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kojinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kojinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kojiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kojinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kojinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kojine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kojinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
33.kojiniskojinis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kojiniai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kojinio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kojinių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kojiniui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kojiniams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kojinį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kojinius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kojiniu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kojiniais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kojinyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kojiniuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kojini – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kojiniai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
34.kojytėkojytė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kojytės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kojytės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kojyčių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kojytei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kojytėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kojytę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kojytes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kojyte – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kojytėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kojytėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kojytėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kojyte – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kojytės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
35.kojokaskojokas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kojokai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kojoko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kojokų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kojokui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kojokams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kojoką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kojokus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kojoku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kojokais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kojoke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kojokuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kojoke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kojokai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
36.kojūgaliskojūgalis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kojūgaliai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kojūgalio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kojūgalių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kojūgaliui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kojūgaliams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kojūgalį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kojūgalius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kojūgaliu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kojūgaliais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kojūgalyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kojūgaliuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kojūgali – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kojūgaliai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
37.kokainaskokainas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokaino – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokainui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokainą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokainu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokaine – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokaine – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
38.kokakolakokakola – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kokakolos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kokakolai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kokakolą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kokakola – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kokakoloje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kokakola – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
39.kokamediskokamedis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokamedžiai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kokamedžio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokamedžių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kokamedžiui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokamedžiams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kokamedį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokamedžius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kokamedžiu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokamedžiais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kokamedyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokamedžiuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kokamedi – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kokamedžiai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
40.kokardakokarda – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kokardos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kokardos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kokardų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kokardai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kokardoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kokardą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kokardas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kokarda – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kokardomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kokardoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kokardose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kokarda – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kokardos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
41.kokakoka – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kokos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kokos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kokų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kokai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kokoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koką – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kokas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
koka – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kokomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kokoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kokose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
koka – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kokos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
42.koketavimaskoketavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koketavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koketavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koketavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koketavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koketavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koketavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koketavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koketavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koketavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koketavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koketavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koketavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koketavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
43.koketėkoketė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
koketės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
koketės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kokečių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
koketei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
koketėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koketę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
koketes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kokete – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
koketėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
koketėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
koketėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kokete – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
koketės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
44.koketiškaskoketiškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koketiškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koketiškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koketiškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koketiškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koketiškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koketiškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koketiška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koketiškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
45.koketiškumaskoketiškumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koketiškumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koketiškumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koketiškumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koketiškumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koketiškumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koketiškumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koketiškumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koketiškumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koketiškumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koketiškume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koketiškumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koketiškume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koketiškumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
46.koketuotikoketuoti – veiksmažodis, infinityvas
koketuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koketavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koketuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koketuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koketuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koketavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koketuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koketuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koketuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koketavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koketuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koketuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koketuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koketuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koketavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koketavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koketuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koketuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koketuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koketuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koketuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koketuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koketavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koketavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koketuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koketuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koketuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koketuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koketuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koketavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koketuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koketuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koketuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
koketuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koketuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koketuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
koketuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
koketuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
koketuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
koketuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koketuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
koketuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
koketuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
koketuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
koketuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
koketuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
koketuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
koketuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
47.koketuotaskoketuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koketuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koketuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
48.kokybėkokybė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kokybės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kokybės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kokybių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kokybei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kokybėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kokybę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kokybes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kokybe – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kokybėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kokybėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kokybėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kokybe – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kokybės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
49.kokybiniskokybinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
50.kokybiškaskokybiškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybiškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybiškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybiškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybiškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokybiškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokybiškasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokybiškiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokybiškąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokybiškosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kokybiškajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokybiškuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kokybiškojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kokybiškosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokybiškesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kokybiškesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kokybiškesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kokybiškiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokybiškiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kokybiškiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
51.kokybiškaikokybiškai – prieveiksmis, nelyg. l.
kokybiškiau – prieveiksmis, lygin. l.
kokybiškiausiai – prieveiksmis, aukšč. l.
52.kokybiškumaskokybiškumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokybiškumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kokybiškumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokybiškumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kokybiškumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokybiškumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kokybiškumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokybiškumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kokybiškumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokybiškumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kokybiškume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokybiškumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kokybiškume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kokybiškumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
53.kokliskoklis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokliai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koklio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koklių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kokliui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokliams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koklį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koklius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kokliu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokliais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koklyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokliuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kokli – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kokliai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
54.kokliniskoklinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokliniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokliniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokliniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokliniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koklinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koklinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokliniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokliniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokline – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koklinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokliniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokliniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokliniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokliniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koklinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koklini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokliniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokline – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koklinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
55.kokliušaskokliušas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokliušo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokliušui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokliušą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokliušu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokliuše – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokliuše – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
56.kokonaskokonas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokonai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kokono – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokonų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kokonui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokonams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kokoną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokonus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kokonu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokonais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kokone – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokonuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kokone – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kokonai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
57.kokosaskokosas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokosai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kokoso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokosų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kokosui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokosams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kokosą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokosus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kokosu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokosais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kokose – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokosuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kokose – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kokosai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
58.kokosiniskokosinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokosinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokosinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokosinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokosiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokosinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokosinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokosine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokosinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
59.kokskokia – įvard.-daikt., V., vns., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
koks – įvard.-daikt., V., vns., nežym. įv., neįv. f., vyr. g.
kokie – įvard.-daikt., V., dgs., nežym. įv., neįv. f., vyr. g.
kokios – įvard.-daikt., V., dgs., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokio – įvard.-daikt., K., vns., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokios – įvard.-daikt., K., vns., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokių – įvard.-daikt., K., dgs., nežym. įv., neįv. f.
kokiam – įvard.-daikt., N., vns., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokiai – įvard.-daikt., N., vns., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokioms – įvard.-daikt., N., dgs., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokiems – įvard.-daikt., N., dgs., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokiem – įvard.-daikt., N., dgs., nežym. įv., neįv. f.
kokį – įvard.-daikt., G., vns., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokią – įvard.-daikt., G., vns., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokias – įvard.-daikt., G., dgs., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokius – įvard.-daikt., G., dgs., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokia – įvard.-daikt., Įn., vns., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokiu – įvard.-daikt., Įn., vns., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokiomis – įvard.-daikt., Įn., dgs., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokiais – įvard.-daikt., Įn., dgs., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokioje – įvard.-daikt., Vt., vns., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokiame – įvard.-daikt., Vt., vns., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
kokias – įvard.-daikt., Vt., dgs., nežym. įv., neįv. f.
kokiose – įvard.-daikt., Vt., dgs., nežym. įv., neįv. f., mot.g.
kokiuose – įvard.-daikt., Vt., dgs., nežym. įv., neįv. f., vyr.g.
koksai – įvard.-daikt., V., vns., neįv. f., įv. f.
60.koksagizaskoksagizas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koksagizo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koksagizui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koksagizą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koksagizu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koksagize – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koksagize – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
61.koksaskoksas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koksui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koksą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koksu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokse – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokse – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
62.koksuotikoksuoti – veiksmažodis, infinityvas
koksuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koksavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koksuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koksuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koksuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koksavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koksuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koksuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koksuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
koksavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
koksuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
koksuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
koksuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koksuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koksavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koksavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koksuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koksuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koksuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koksuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koksuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
koksuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koksavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
koksavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koksuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
koksuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koksuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koksuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
koksuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
koksavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
koksuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
koksuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
koksuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
koksuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koksuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
koksuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koksuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
koksuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
koksuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
koksuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
koksuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
koksuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
koksuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
koksuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
koksuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
koksuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
koksuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
koksuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
63.koksuotaskoksuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
koksuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
koksuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
64.kokteiliskokteilis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kokteiliai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kokteilio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kokteilių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kokteiliui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kokteiliams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kokteilį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kokteilius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kokteiliu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kokteiliais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kokteilyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kokteiliuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kokteili – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kokteiliai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
65.koktuskoktus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koktūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokti – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koktu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koktaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koktiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koktiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokčiai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koktų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokčiam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokčiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokčiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokčioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kokčiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koktus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koktūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kokti – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kokčios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koktusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
koktieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
koktiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
koktiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokčiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokčiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
koktųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokčiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kokčiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kokčiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčiojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kokčiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
koktusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
koktieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kokčioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kokčiosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
koktesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
koktesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
koktesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
koktesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
koktesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
koktesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kokčiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kokčiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kokčiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
66.kolkol – jungtukas,
67.kolkol – prieveiksmis, nelyg. l.
68.kolbakolba – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolbos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolbos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolbų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolbai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolboms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolbą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolbas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolba – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolbomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolboje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolbose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolba – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolbos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
69.koldūnaskoldūnas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koldūnai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koldūno – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koldūnų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koldūnui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koldūnams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koldūną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koldūnus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koldūnu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koldūnais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koldūne – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koldūnuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koldūne – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koldūnai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
70.kolegakolega – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolegos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolegos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolegų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolegai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolegoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolegą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolegas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolega – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolegomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolegoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolegose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolega – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolegos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
71.kolegėkolegė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolegės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolegės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolegių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolegei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolegėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolegę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
koleges – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolege – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolegėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolegėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolegėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolege – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolegės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
72.kolegialumaskolegialumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolegialumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolegialumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolegialumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolegialumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolegialumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolegialumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolegialumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolegialumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolegialumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolegialume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolegialumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolegialume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolegialumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
73.kolegialuskolegialus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegiali – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolegialiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolegialioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolegialiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolegialiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolegialiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolegialioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegiali – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolegialios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolegialusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolegialiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolegialųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolegialiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kolegialiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialiuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolegialiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kolegialiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kolegialiosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolegialesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolegialesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kolegialesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kolegialiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolegialiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kolegialiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
74.kolegijakolegija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolegijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolegijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolegijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolegijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolegijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolegiją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolegijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolegija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolegijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolegijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolegijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolegija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolegijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
75.kolegijiškumaskolegijiškumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolegijiškumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolegijiškumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolegijiškumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolegijiškumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolegijiškumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolegijiškumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolegijiškumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolegijiškumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolegijiškumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolegijiškume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolegijiškumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolegijiškume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolegijiškumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
76.kolekcijakolekcija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolekcijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolekcijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolekcijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolekcijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolekcijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolekciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolekcijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolekcija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolekcijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolekcijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolekcijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolekcija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolekcijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
77.kolekcininkaskolekcininkas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolekcininkai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolekcininko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolekcininkų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolekcininkui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolekcininkams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolekcininką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolekcininkus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolekcininku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolekcininkais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolekcininke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolekcininkuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolekcininke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolekcininkai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
78.kolekcionieriuskolekcionierius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolekcionieriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolekcionieriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolekcionierių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolekcionieriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolekcionieriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolekcionierių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolekcionierius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolekcionieriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolekcionieriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolekcionieriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolekcionieriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolekcionieriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolekcionieriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
79.kolekcionuotikolekcionuoti – veiksmažodis, infinityvas
kolekcionuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolekcionavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolekcionuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolekcionuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolekcionuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolekcionavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolekcionuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolekcionuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolekcionuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolekcionavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolekcionuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolekcionuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolekcionuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolekcionuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolekcionavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolekcionavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolekcionuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolekcionuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolekcionuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolekcionuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolekcionuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolekcionuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolekcionavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolekcionavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolekcionuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolekcionuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolekcionuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolekcionuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolekcionuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolekcionavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolekcionuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolekcionuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolekcionuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kolekcionuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kolekcionuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolekcionuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolekcionuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kolekcionuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kolekcionuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolekcionuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kolekcionuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kolekcionuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kolekcionuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kolekcionuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kolekcionuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kolekcionuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kolekcionuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
kolekcionuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
80.kolekcionuotaskolekcionuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolekcionuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolekcionuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
81.kolektyvaskolektyvas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolektyvai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolektyvo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolektyvų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolektyvui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolektyvams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolektyvą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolektyvus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolektyvu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolektyvais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolektyve – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolektyvuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolektyve – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolektyvai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
82.kolektyviakolektyvia – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolektyvios – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolektyvios – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolektyvių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolektyviai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolektyvioms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolektyvią – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolektyvias – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolektyvia – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolektyviomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolektyvioje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolektyviose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolektyvia – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolektyvios – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
83.kolektyvuskolektyvus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvi – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyvų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvi – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyvieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyvioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolektyviajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolektyvųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolektyviajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kolektyviajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolektyviuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyviojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kolektyviojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyvusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyvieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyvioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kolektyviosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolektyvesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyviau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolektyvesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kolektyvesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kolektyviausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolektyviausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kolektyviausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
84.kolektyviaikolektyviai – prieveiksmis, nelyg. l.
kolektyviau – prieveiksmis, lygin. l.
kolektyviausiai – prieveiksmis, aukšč. l.
85.kolektyvinimaskolektyvinimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolektyvinimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolektyvinimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolektyvinimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolektyvinimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolektyvinimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolektyvinimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolektyvinimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolektyvinimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolektyvinimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolektyvinime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolektyvinimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolektyvinime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolektyvinimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
86.kolektyviniskolektyvinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyvinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyvinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyviniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyvinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolektyvinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyviniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolektyvinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
87.kolektyvintikolektyvinti – veiksmažodis, infinityvas
kolektyvinu – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolektyvinau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvindavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvinsiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolektyvini – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolektyvinai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvindavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvinsi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolektyvina – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolektyvino – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvindavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvins – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolektyvinam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolektyviname – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolektyvinom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolektyvinome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvindavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvindavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolektyvinsim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolektyvinsime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolektyvinat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolektyvinate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolektyvinote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvinot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolektyvindavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvindavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolektyvinsit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolektyvinsite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolektyvina – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolektyvino – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvindavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvins – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolektyvinčiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kolektyvintumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolektyvintumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolektyvintume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kolektyvintumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kolektyvintum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kolektyvintumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolektyvintumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kolektyvintų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kolektyvintų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kolektyvinkim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kolektyvinkime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kolektyvink – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kolektyvinki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kolektyvinkite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
kolektyvinkit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
88.kolektyvintaskolektyvintas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvinti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvinta – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvinta – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvinto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvinta – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvintasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvintosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
89.kolektyvizacijakolektyvizacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolektyvizacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolektyvizacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolektyvizaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolektyvizacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolektyvizacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolektyvizacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
90.kolektyvizavimaskolektyvizavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolektyvizavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolektyvizavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolektyvizavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolektyvizavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolektyvizavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolektyvizavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolektyvizavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolektyvizavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolektyvizavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolektyvizavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolektyvizavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolektyvizavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolektyvizavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
91.kolektyvizmaskolektyvizmas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolektyvizmo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolektyvizmui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolektyvizmą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolektyvizmu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolektyvizme – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolektyvizme – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
92.kolektyvizuotikolektyvizuoti – veiksmažodis, infinityvas
kolektyvizuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolektyvizavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvizuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvizuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolektyvizuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolektyvizavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvizuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvizuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolektyvizuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolektyvizavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvizuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvizuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolektyvizuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolektyvizuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolektyvizavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolektyvizavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvizuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolektyvizuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvizuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolektyvizuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolektyvizuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolektyvizuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolektyvizavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolektyvizavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvizuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolektyvizuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvizuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolektyvizuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolektyvizuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolektyvizavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolektyvizuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolektyvizuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolektyvizuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kolektyvizuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kolektyvizuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolektyvizuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolektyvizuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kolektyvizuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kolektyvizuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolektyvizuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kolektyvizuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kolektyvizuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kolektyvizuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kolektyvizuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kolektyvizuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kolektyvizuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kolektyvizuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kolektyvizuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
93.kolektyvizuotaskolektyvizuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolektyvizuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolektyvizuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
94.kolektyvumaskolektyvumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolektyvumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolektyvumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolektyvumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolektyvumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolektyvumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolektyvumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolektyvumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolektyvumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolektyvumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolektyvume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolektyvumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolektyvume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolektyvumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
95.kolektoriuskolektorius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolektoriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolektoriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolektorių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolektoriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolektoriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolektorių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolektorius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolektoriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolektoriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolektoriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolektoriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolektoriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolektoriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
96.kolenkoraskolenkoras – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolenkoro – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolenkorui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolenkorą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolenkoru – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolenkore – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolenkore – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
97.kolibriskolibris – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolibriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolibrio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolibrių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolibriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolibriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolibrį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolibrius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolibriu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolibriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolibryje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolibriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolibri – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolibriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
98.kolitaskolitas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolito – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolitui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolitą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolitu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolite – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolite – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
99.kolizijakolizija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolizijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolizijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolizijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolizijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolizijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koliziją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolizijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolizija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolizijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolizijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolizijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolizija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolizijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
100.koljėkoljė – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koljė – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koljė – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koljė – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koljė – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koljė – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koljė – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koljė – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
101.koloidaskoloidas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koloidai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koloido – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koloidų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koloidui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koloidams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koloidą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koloidus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koloidu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koloidais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koloide – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
koloiduose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koloide – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koloidai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
102.koloidiniskoloidinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koloidiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koloidinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koloidiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koloidiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
koloidinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
koloidinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
koloidine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
koloidinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
103.kolokviumaskolokviumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolokviumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolokviumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolokviumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolokviumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolokviumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolokviumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolokviumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolokviumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolokviumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolokviume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolokviumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolokviume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolokviumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
104.kolonakolona – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolonos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolonos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolonų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolonai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolonoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koloną – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolonas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolona – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolonomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolonoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolonose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolona – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolonos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
105.kolonadakolonada – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolonados – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolonados – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolonadų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolonadai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolonadoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolonadą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolonadas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolonada – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolonadomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolonadoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolonadose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolonada – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolonados – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
106.kolonėlėkolonėlė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolonėlės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolonėlės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolonėlių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolonėlei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolonėlėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kolonėlę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolonėles – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolonėle – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolonėlėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolonėlėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolonėlėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolonėle – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolonėlės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
107.kolonializmaskolonializmas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolonializmo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolonializmui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolonializmą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolonializmu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolonializme – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolonializme – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
108.kolonijakolonija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolonijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kolonijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolonijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kolonijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolonijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
koloniją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolonijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kolonija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolonijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kolonijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolonijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kolonija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kolonijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
109.kolonijiniskolonijinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolonijiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolonijinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolonijiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolonijiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolonijiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolonijinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolonijine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolonijinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
110.kolonistaskolonistas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolonistai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolonisto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolonistų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolonistui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolonistams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolonistą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolonistus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolonistu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolonistais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
koloniste – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolonistuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
koloniste – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolonistai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
111.kolonizacijakolonizacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kolonizacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kolonizacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kolonizaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kolonizacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kolonizacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kolonizacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
112.kolonizatoriuskolonizatorius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolonizatoriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolonizatoriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolonizatorių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolonizatoriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolonizatoriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolonizatorių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolonizatorius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolonizatoriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolonizatoriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolonizatoriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolonizatoriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolonizatoriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolonizatoriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
113.kolonizuotikolonizuoti – veiksmažodis, infinityvas
kolonizuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolonizavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolonizuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolonizuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolonizuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolonizavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolonizuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolonizuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolonizuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kolonizavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kolonizuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kolonizuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kolonizuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolonizuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolonizavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolonizavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolonizuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolonizuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolonizuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolonizuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolonizuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolonizuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kolonizavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolonizavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kolonizuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kolonizuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolonizuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kolonizuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolonizuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kolonizavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kolonizuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kolonizuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kolonizuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kolonizuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolonizuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolonizuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kolonizuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kolonizuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kolonizuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kolonizuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kolonizuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kolonizuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kolonizuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kolonizuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kolonizuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kolonizuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kolonizuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kolonizuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
114.kolonizuotaskolonizuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kolonizuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kolonizuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
115.kolontitulaskolontitulas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolontitulai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolontitulo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolontitulų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolontitului – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolontitulams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolontitulą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolontitulus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolontitulu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolontitulais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolontitule – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolontituluose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolontitule – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolontitulai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
116.koloritaskoloritas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
koloritai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolorito – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
koloritų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
koloritui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
koloritams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
koloritą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
koloritus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
koloritu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
koloritais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolorite – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolorituose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolorite – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
koloritai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
117.kolosaluskolosalus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosali – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosalu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosalios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolosaliems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolosalų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosalią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosalia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolosaliomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolosaliuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolosalioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolosalioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosaliose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosalus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosali – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolosalios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolosalusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosalieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosalioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolosaliajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolosaliosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosalųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolosaliajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kolosaliajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosaliuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kolosaliojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kolosaliosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosalusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosalieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosalioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kolosaliosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kolosalesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosaliau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kolosalesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosalesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kolosalesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kolosaliausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kolosaliausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kolosaliausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
118.kolosaskolosas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolosai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
koloso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolosų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolosui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolosams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolosą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolosus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolosu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolosais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolose – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolosuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolose – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolosai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
119.kolūkietiskolūkietis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolūkiečiai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolūkiečio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolūkiečių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolūkiečiui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolūkiečiams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolūkietį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolūkiečius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolūkiečiu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolūkiečiais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolūkietyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolūkiečiuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolūkieti – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolūkiečiai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
120.kolūkiniskolūkinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolūkiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolūkinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolūkiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolūkiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolūkiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kolūkinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kolūkine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kolūkinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
121.kolūkiskolūkis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kolūkiai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kolūkio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kolūkių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kolūkiui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kolūkiams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kolūkį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kolūkius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kolūkiu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kolūkiais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kolūkyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kolūkiuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kolūki – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kolūkiai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
122.komandakomanda – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komandos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
komandos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komandų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
komandai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komandoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
komandą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komandas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
komanda – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komandomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
komandoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komandose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
komanda – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
komandos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
123.komandavimaskomandavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komandavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komandavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komandavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komandavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komandavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komandavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komandavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komandavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komandavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komandavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komandavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komandavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komandavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
124.komandiniskomandinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komandinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komandinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komandiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komandiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komandiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komandinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komandine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komandinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
125.komandiravimaskomandiravimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komandiravimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komandiravimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komandiravimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komandiravimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komandiravimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komandiravimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komandiravimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komandiravimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komandiravimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komandiravime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komandiravimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komandiravime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komandiravimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
126.komandiruotaskomandiruotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komandiruotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komandiruotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
127.komandiruotėkomandiruotė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komandiruotės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
komandiruotės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komandiruočių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
komandiruotei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komandiruotėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
komandiruotę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komandiruotes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
komandiruote – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komandiruotėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
komandiruotėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komandiruotėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
komandiruote – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
komandiruotės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
128.komandiruotikomandiruoti – veiksmažodis, infinityvas
komandiruoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komandiravau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komandiruodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komandiruosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komandiruoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komandiravai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komandiruodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komandiruosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komandiruoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komandiravo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komandiruodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komandiruos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komandiruojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komandiruojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
komandiravome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komandiravom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
komandiruodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
komandiruodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komandiruosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komandiruosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
komandiruojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
komandiruojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komandiravote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komandiravot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
komandiruodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komandiruodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
komandiruosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komandiruosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
komandiruoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komandiravo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komandiruodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komandiruos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komandiruočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
komandiruotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komandiruotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komandiruotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
komandiruotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
komandiruotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
komandiruotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
komandiruotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komandiruotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
komandiruotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
komandiruokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
komandiruokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
komandiruoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
komandiruok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
komandiruokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
komandiruokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
129.komandiruotpinigiaikomandiruotpinigiai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komandiruotpinigių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komandiruotpinigiams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komandiruotpinigius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komandiruotpinigiais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komandiruotpinigiuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komandiruotpinigiai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
130.komandoraskomandoras – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komandorai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komandoro – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komandorų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komandorui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komandorams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komandorą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komandorus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komandoru – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komandorais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komandore – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komandoruose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komandore – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komandorai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
131.komanduotikomanduoti – veiksmažodis, infinityvas
komanduoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komandavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komanduodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komanduosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komanduoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komandavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komanduodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komanduosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komanduoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komandavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komanduodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komanduos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komanduojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komanduojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
komandavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
komandavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komanduodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
komanduodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komanduosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
komanduosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komanduojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
komanduojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komandavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komandavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
komanduodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komanduodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
komanduosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komanduosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
komanduoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komandavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komanduodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komanduos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komanduočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
komanduotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
komanduotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komanduotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komanduotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
komanduotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
komanduotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
komanduotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komanduotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
komanduotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
komanduokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
komanduokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
komanduoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
komanduok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
komanduokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
komanduokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
132.komanduotaskomanduotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komanduotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komanduotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
133.kombainaskombainas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kombainai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kombaino – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kombainų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kombainui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kombainams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kombainą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kombainus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kombainu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kombainais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kombaine – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kombainuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kombaine – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kombainai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
134.kombainininkaskombainininkas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kombainininkai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kombainininko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kombainininkų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kombainininkui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kombainininkams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kombainininką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kombainininkus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kombainininku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kombainininkais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kombainininke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kombainininkuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kombainininke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kombainininkai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
135.kombinacijakombinacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kombinacijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kombinacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kombinacijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kombinacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kombinacijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kombinaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kombinacijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kombinacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kombinacijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kombinacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kombinacijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kombinacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kombinacijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
136.kombinaciniskombinacinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinaciniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinacinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinaciniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinaciniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinacinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinacinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinaciniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinacine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinacinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
137.kombinataskombinatas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kombinatai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kombinato – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kombinatų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kombinatui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kombinatams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kombinatą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kombinatus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kombinatu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kombinatais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kombinate – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kombinatuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kombinate – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kombinatai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
138.kombinatoriuskombinatorius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kombinatoriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kombinatoriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kombinatorių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kombinatoriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kombinatoriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kombinatorių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kombinatorius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kombinatoriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kombinatoriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kombinatoriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kombinatoriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kombinatoriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kombinatoriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
139.kombinavimaskombinavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kombinavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kombinavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kombinavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kombinavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kombinavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kombinavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kombinavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kombinavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kombinavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kombinavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kombinavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kombinavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kombinavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
140.kombinezonaskombinezonas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kombinezonai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kombinezono – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kombinezonų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kombinezonui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kombinezonams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kombinezoną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kombinezonus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kombinezonu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kombinezonais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kombinezone – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kombinezonuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kombinezone – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kombinezonai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
141.kombinuotaskombinuotas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuoti – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuota – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuota – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuoto – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinuotai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinuotoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuota – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinuotomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinuotame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinuotoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kombinuotoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuoti – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuota – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kombinuotasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kombinuotajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kombinuotosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kombinuotajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kombinuotajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kombinuotojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kombinuotojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kombinuotoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kombinuotosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
142.kombinuotaskombinuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kombinuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kombinuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
143.komediantaskomediantas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komediantai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komedianto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komediantų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komediantui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komediantams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komediantą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komediantus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komediantu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komediantais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komediante – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komediantuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komediante – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komediantai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
144.komedijakomedija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komedijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
komedijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komedijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
komedijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komedijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
komediją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komedijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
komedija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komedijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
komedijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komedijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
komedija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
komedijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
145.komedininkaskomedininkas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komedininkai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komedininko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komedininkų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komedininkui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komedininkams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komedininką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komedininkus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komedininku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komedininkais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komedininke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komedininkuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komedininke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komedininkai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
146.komediniskomedinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komediniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komediniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komediniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komediniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komedinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komediniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komediniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komedinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komediniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komediniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komediniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komediniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komedinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komediniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komedine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komedinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
147.komendantaskomendantas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komendantai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komendanto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komendantų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komendantui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komendantams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komendantą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komendantus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komendantu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komendantais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komendante – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komendantuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komendante – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komendantai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
148.komendantūrakomendantūra – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komendantūros – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
komendantūros – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komendantūrų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
komendantūrai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komendantūroms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
komendantūrą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komendantūras – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
komendantūra – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komendantūromis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
komendantūroje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komendantūrose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
komendantūra – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
komendantūros – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
149.komentaraskomentaras – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komentarai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komentaro – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komentarų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komentarui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komentarams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komentarą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komentarus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komentaru – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komentarais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komentare – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komentaruose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komentare – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komentarai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
150.komentatoriuskomentatorius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komentatoriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komentatoriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komentatorių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komentatoriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komentatoriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komentatorių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komentatorius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komentatoriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komentatoriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komentatoriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komentatoriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komentatoriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komentatoriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
151.komentuotikomentuoti – veiksmažodis, infinityvas
komentuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komentavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komentuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komentuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komentuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komentavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komentuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komentuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komentuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
komentavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
komentuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
komentuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
komentuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
komentuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komentavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
komentavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komentuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komentuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
komentuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komentuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
komentuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komentuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
komentavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komentavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
komentuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komentuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
komentuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
komentuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komentuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
komentavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
komentuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
komentuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
komentuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
komentuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komentuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komentuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
komentuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
komentuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
komentuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
komentuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
komentuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
komentuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
komentuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
komentuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
komentuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
komentuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
komentuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
komentuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
152.komentuotaskomentuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
komentuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
komentuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
153.komercijakomercija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komercijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komercijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komerciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komercija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komercijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komercija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
154.komerciniskomercinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komerciniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komerciniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komerciniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komerciniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komercinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komerciniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komerciniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komercinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komerciniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komerciniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komerciniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komerciniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komercinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komercinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komerciniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komercine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komercinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
155.komersantaskomersantas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komersantai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komersanto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komersantų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komersantui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komersantams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komersantą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komersantus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komersantu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komersantais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komersante – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komersantuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komersante – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komersantai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
156.kometakometa – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kometos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kometos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kometų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kometai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kometoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kometą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kometas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kometa – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kometomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kometoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kometose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kometa – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kometos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
157.komfortabilumaskomfortabilumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komfortabilumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komfortabilumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komfortabilumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komfortabilumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komfortabilume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komfortabilume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
158.komfortabiluskomfortabilus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabili – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komfortabiliems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komfortabilioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komfortabiliam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komfortabiliame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komfortabilioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komfortabilioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabiliose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabili – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komfortabilusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabilieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabilioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komfortabiliajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komfortabiliosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabilųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komfortabiliajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
komfortabiliajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komfortabiliojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
komfortabiliosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabilusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabilieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabilioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
komfortabiliosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
komfortabilesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabiliau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
komfortabilesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
komfortabilesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
komfortabiliausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komfortabiliausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
komfortabiliausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
159.komfortaskomfortas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komforto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komfortui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komfortą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komfortu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komforte – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komforte – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
160.komikaskomikas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komikai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komiko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komikų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komikui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komikams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komiką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komikus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komiku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komikais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komike – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komikuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komike – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komikai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
161.komiskomis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komiai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komiui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komiams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komiu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komiais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komiuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komi – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komiai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
162.komisaraskomisaras – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komisarai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komisaro – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komisarų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komisarui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komisarams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komisarą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komisarus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komisaru – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komisarais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komisare – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komisaruose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komisare – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komisarai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
163.komisariataskomisariatas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komisariatai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komisariato – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komisariatų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komisariatui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komisariatams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komisariatą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komisariatus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komisariatu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komisariatais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komisariate – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komisariatuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komisariate – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komisariatai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
164.komisaskomisas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komisai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komiso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komisų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komisui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komisams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komisą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komisus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komisu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komisais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komise – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komisuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komise – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komisai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
165.komisijakomisija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komisijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
komisijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komisijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
komisijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komisijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
komisiją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komisijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
komisija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komisijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
komisijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komisijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
komisija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
komisijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
166.komisiniskomisinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komisinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komisinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komisinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komisiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komisiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komisinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komisine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komisinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
167.komisionieriuskomisionierius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komisionieriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komisionieriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komisionierių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komisionieriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komisionieriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komisionierių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komisionierius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komisionieriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komisionieriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komisionieriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komisionieriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komisionieriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komisionieriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
168.komiškaskomiškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komiškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komiškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komiškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komiškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komiškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komiškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komiškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komiškasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komiškiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komiškąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komiškajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
komiškuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
komiškojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
komiškosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
komiškosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
komiškesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
komiškesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
komiškesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
komiškesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
komiškiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
komiškiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
komiškiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
169.komiškumaskomiškumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komiškumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komiškumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komiškumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komiškumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komiškumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komiškumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komiškumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komiškumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komiškumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komiškume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komiškumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komiškume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komiškumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
170.komitetaskomitetas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komitetai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komiteto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komitetų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komitetui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komitetams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komitetą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komitetus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komitetu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komitetais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komitete – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komitetuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komitete – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komitetai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
171.komivojažieriuskomivojažierius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komivojažieriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komivojažieriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komivojažierių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komivojažieriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komivojažieriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komivojažierių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komivojažierius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komivojažieriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komivojažieriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komivojažieriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komivojažieriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komivojažieriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komivojažieriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
172.komizmaskomizmas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komizmo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komizmui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komizmą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komizmu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komizme – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komizme – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
173.komjaunimaskomjaunimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komjaunimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komjaunimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komjaunimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komjaunimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komjaunime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komjaunime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
174.komjaunuoliskomjaunuolis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
komjaunuoliai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komjaunuolio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
komjaunuolių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
komjaunuoliui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
komjaunuoliams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
komjaunuolį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
komjaunuolius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
komjaunuoliu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
komjaunuoliais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komjaunuolyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
komjaunuoliuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komjaunuoli – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
komjaunuoliai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
175.komjaunuoliškaskomjaunuoliškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komjaunuoliškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komjaunuolišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuolišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuolišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komjaunuoliškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komjaunuoliškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
komjaunuoliškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
komjaunuoliškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
komjaunuoliškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
176.komodakomoda – daiktavardis, mot.g., V., vns.
komodos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
komodos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
komodų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
komodai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
komodoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
komodą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
komodas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
komoda – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
komodomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
komodoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
komodose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
komoda – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
komodos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
177.kompaktiniskompaktinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
178.kompaktiškaskompaktiškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompaktiškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompaktiškasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompaktiškajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompaktiškąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompaktiškosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kompaktiškuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompaktiškuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kompaktiškosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompaktiškesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompaktiškesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kompaktiškesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kompaktiškiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompaktiškiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kompaktiškiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
179.kompaktiškumaskompaktiškumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompaktiškumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompaktiškumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompaktiškumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompaktiškumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompaktiškumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompaktiškumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompaktiškumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompaktiškumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompaktiškumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompaktiškume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompaktiškumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompaktiškume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompaktiškumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
180.kompanijakompanija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kompanijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kompanijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kompanijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kompanijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kompanijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kompaniją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kompanijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kompanija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kompanijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kompanijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kompanijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kompanija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kompanijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
181.kompanionaskompanionas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompanionai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompaniono – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompanionų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompanionui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompanionams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompanioną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompanionus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompanionu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompanionais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompanione – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompanionuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompanione – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompanionai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
182.kompartijakompartija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kompartijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kompartijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kompartijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kompartijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kompartijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kompartiją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kompartijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kompartija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kompartijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kompartijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kompartijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kompartija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kompartijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
183.kompasaskompasas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompasai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompaso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompasų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompasui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompasams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompasą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompasus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompasu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompasais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompase – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompasuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompase – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompasai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
184.kompensacijakompensacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kompensacijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kompensacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kompensacijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kompensacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kompensacijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kompensaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kompensacijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kompensacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kompensacijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kompensacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kompensacijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kompensacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kompensacijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
185.kompensaciniskompensacinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompensaciniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompensacinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompensaciniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompensaciniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompensaciniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompensacinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensaciniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompensacine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompensacinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
186.kompensatoriuskompensatorius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompensatoriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompensatoriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompensatorių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompensatoriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompensatoriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompensatorių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompensatorius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompensatoriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompensatoriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompensatoriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompensatoriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompensatoriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompensatoriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
187.kompensavimaskompensavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompensavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompensavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompensavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompensavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompensavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompensavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompensavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompensavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompensavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompensavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompensavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompensavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompensavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
188.kompensuotikompensuoti – veiksmažodis, infinityvas
kompensuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kompensavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kompensuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kompensuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kompensuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kompensavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kompensuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kompensuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kompensuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kompensavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kompensuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kompensuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kompensuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kompensuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kompensavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kompensavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kompensuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kompensuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kompensuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kompensuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kompensuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kompensuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kompensavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kompensavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kompensuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kompensuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kompensuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kompensuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kompensuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kompensavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kompensuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kompensuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kompensuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kompensuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kompensuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kompensuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kompensuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kompensuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kompensuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kompensuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kompensuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kompensuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kompensuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kompensuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kompensuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kompensuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kompensuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
kompensuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
189.kompensuotaskompensuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompensuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompensuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
190.kompetencijakompetencija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kompetencijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kompetencijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kompetencijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kompetencijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kompetencijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kompetenciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kompetencijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kompetencija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kompetencijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kompetencijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kompetencijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kompetencija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kompetencijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
191.kompetentingaskompetentingas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentinga – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentinga – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompetentingai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompetentingą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentinga – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompetentingomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompetentingame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentinguos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompetentinguose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompetentingoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingi – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentinga – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompetentingasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompetentingiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompetentingąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentinguosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentinguoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompetentingajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kompetentinguosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
kompetentinguosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
kompetentingojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
kompetentingosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
kompetentingesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
kompetentingesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
kompetentingesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
kompetentingiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
kompetentingiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
kompetentingiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
192.kompetentingumaskompetentingumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompetentingumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompetentingumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompetentingumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompetentingumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompetentingumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompetentingumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompetentingumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompetentingumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompetentingumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompetentingume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompetentingumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompetentingume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompetentingumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
193.kompiliacijakompiliacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kompiliacijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kompiliacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kompiliacijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kompiliacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kompiliacijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kompiliaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kompiliacijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kompiliacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kompiliacijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kompiliacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kompiliacijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kompiliacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kompiliacijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
194.kompiliaciniskompiliacinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompiliaciniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompiliacinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompiliacinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompiliaciniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompiliacinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompiliacinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliaciniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompiliacinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
195.kompiliatoriuskompiliatorius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompiliatoriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompiliatoriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompiliatorių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompiliatoriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompiliatoriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompiliatorių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompiliatorius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompiliatoriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompiliatoriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompiliatoriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompiliatoriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompiliatoriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompiliatoriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
196.kompiliuotikompiliuoti – veiksmažodis, infinityvas
kompiliuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kompiliavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kompiliuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kompiliuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kompiliuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kompiliavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kompiliuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kompiliuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kompiliuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
kompiliavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
kompiliuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
kompiliuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
kompiliuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kompiliuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kompiliavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kompiliavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kompiliuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kompiliuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kompiliuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kompiliuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kompiliuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
kompiliuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kompiliavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
kompiliavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kompiliuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kompiliuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
kompiliuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kompiliuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
kompiliuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
kompiliavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
kompiliuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
kompiliuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
kompiliuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
kompiliuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kompiliuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
kompiliuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kompiliuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
kompiliuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
kompiliuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
kompiliuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
kompiliuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
kompiliuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
kompiliuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
kompiliuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
kompiliuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
kompiliuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
kompiliuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
kompiliuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
197.kompiliuotaskompiliuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
kompiliuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
kompiliuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
198.kompiuteriskompiuteris – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompiuteriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
kompiuterio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompiuterių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompiuteriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompiuteriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompiuterį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompiuterius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompiuteriu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompiuteriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
kompiuteryje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompiuteriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
kompiuteri – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompiuteriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
199.kompleksaskompleksas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
kompleksai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
komplekso – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
kompleksų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
kompleksui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
kompleksams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
kompleksą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
kompleksus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
kompleksu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
kompleksais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
komplekse – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
kompleksuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
komplekse – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
kompleksai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
200.kompleksijakompleksija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
kompleksijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
kompleksijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
kompleksijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
kompleksijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
kompleksijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
kompleksiją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
kompleksijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
kompleksija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
kompleksijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
kompleksijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
kompleksijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
kompleksija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
kompleksijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
201.kompleksiniskompleksinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompleksiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompleksiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompleksiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompleksiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
kompleksinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
kompleksinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.