Žodžio "do*" gramatinės formos

Rasta žodžių formų: 3675

1.dobilasdobilas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dobilai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dobilo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dobilų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dobilui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dobilams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dobilą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dobilus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dobilu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dobilais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dobile – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dobiluose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dobile – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dobilai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
2.dobilienadobiliena – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dobilienos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dobilienos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dobilienų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dobilienai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dobilienoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dobilieną – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dobilienas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dobiliena – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dobilienomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dobilienoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dobilienose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dobiliena – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dobilienos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
3.dobiliukasdobiliukas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dobiliukai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dobiliuko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dobiliukų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dobiliukui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dobiliukams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dobiliuką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dobiliukus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dobiliuku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dobiliukais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dobiliuke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dobiliukuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dobiliuke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dobiliuk – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dobiliukai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
4.dobilynasdobilynas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dobilynai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dobilyno – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dobilynų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dobilynui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dobilynams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dobilyną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dobilynus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dobilynu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dobilynais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dobilyne – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dobilynuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dobilyne – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dobilynai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
5.dobilojasdobilojas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dobilojai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dobilojo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dobilojų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dobilojui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dobilojams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dobiloją – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dobilojus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dobiloju – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dobilojais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dobilojuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dobilojuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dobilojau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dobilojai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
6.dobiluotidobiluoti – veiksmažodis, infinityvas
dobiluoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dobilavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dobiluodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dobiluosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dobiluoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dobilavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dobiluodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dobiluosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dobiluoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dobilavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dobiluodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dobiluos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dobiluojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dobiluojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dobilavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dobilavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dobiluodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dobiluodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dobiluosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dobiluosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dobiluojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dobiluojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dobilavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dobilavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dobiluodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dobiluodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dobiluosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dobiluosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dobiluoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dobilavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dobiluodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dobiluos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dobiluočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dobiluotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dobiluotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dobiluotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dobiluotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dobiluotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dobiluotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dobiluotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dobiluotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dobiluotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dobiluokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dobiluokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dobiluoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dobiluok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dobiluokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dobiluokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
7.dobiluotasdobiluotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobiluotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobiluotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
8.dobtidobti – veiksmažodis, infinityvas
dobiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dobiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dobdavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dobsiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dobi – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dobei – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dobdavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dobsi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dobia – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dobė – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dobdavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dobs – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dobiam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dobiame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dobėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dobėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dobdavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dobdavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dobsim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dobsime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dobiat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dobiate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dobėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dobėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dobdavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dobdavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dobsite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dobsit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dobia – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dobė – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dobdavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dobs – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dobčiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dobtume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dobtumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dobtumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dobtum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dobtumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dobtumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dobtumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dobtų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dobtų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dobkime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dobkim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dobk – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dobki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dobkit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dobkite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
9.dobtasdobtas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobta – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobta – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobta – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dobtasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dobtosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
10.docentasdocentas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
docentai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
docento – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
docentų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
docentui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
docentams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
docentą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
docentus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
docentu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
docentais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
docente – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
docentuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
docente – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
docentai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
11.docentautidocentauti – veiksmažodis, infinityvas
docentauju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
docentavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
docentaudavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
docentausiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
docentauji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
docentavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
docentaudavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
docentausi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
docentauja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
docentavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
docentaudavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
docentaus – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
docentaujam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
docentaujame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
docentavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
docentavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
docentaudavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
docentaudavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
docentausime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
docentausim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
docentaujate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
docentaujat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
docentavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
docentavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
docentaudavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
docentaudavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
docentausit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
docentausite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
docentauja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
docentavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
docentaudavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
docentaus – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
docentaučiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
docentautumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
docentautume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
docentautumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
docentautum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
docentautumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
docentautumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
docentautumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
docentautų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
docentautų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
docentaukim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
docentaukime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
docentauk – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
docentauki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
docentaukit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
docentaukite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
12.docentautasdocentautas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentauti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentauta – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentauta – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentauto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentauta – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
docentautasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
docentautosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
13.docentūradocentūra – daiktavardis, mot.g., V., vns.
docentūros – daiktavardis, mot.g., K., vns.
docentūrai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
docentūrą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
docentūra – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
docentūroje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
docentūra – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
14.dogasdogas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dogai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dogo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dogų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dogui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dogams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dogą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dogus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dogu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dogais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
doge – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
doguose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
doge – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dogai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
15.dogmadogma – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dogmos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dogmos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dogmų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dogmai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dogmoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dogmą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dogmas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dogma – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dogmomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dogmoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dogmose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dogma – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dogmos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
16.dogmatikadogmatika – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dogmatikos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dogmatikai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dogmatiką – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dogmatika – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dogmatikoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dogmatika – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
17.dogmatikasdogmatikas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dogmatikai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dogmatiko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dogmatikų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dogmatikui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dogmatikams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dogmatiką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dogmatikus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dogmatiku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dogmatikais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dogmatike – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dogmatikuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dogmatike – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dogmatikai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
18.dogmatinisdogmatinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
19.dogmatiškasdogmatiškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatiškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatiškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatiškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatiškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogmatiškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmatiškasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dogmatiškiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dogmatiškosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dogmatiškosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dogmatiškuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dogmatiškojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dogmatiškojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dogmatiškesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dogmatiškesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dogmatiškesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dogmatiškiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dogmatiškiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dogmatiškiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
20.dogmatizmasdogmatizmas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dogmatizmo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dogmatizmui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dogmatizmą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dogmatizmu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dogmatizme – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dogmatizme – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
21.dogminisdogminis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminiai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminiams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminiam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogminei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogminėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogmines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogminėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminiam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogminiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogminiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogminėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dogminėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminiai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dogmine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dogminės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
22.dokasdokas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dokai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
doko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dokų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dokui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dokams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
doką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dokus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dokais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
doke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dokuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
doke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dokai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
23.dokininkasdokininkas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dokininkai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dokininko – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dokininkų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dokininkui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dokininkams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dokininką – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dokininkus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dokininku – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dokininkais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dokininke – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dokininkuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dokininke – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dokininkai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
24.doklasdoklas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
doklai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
doklo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
doklų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
doklui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
doklams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
doklą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
doklus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doklu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
doklais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dokle – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dokluose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dokle – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
doklai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
25.doktorantasdoktorantas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
doktorantai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
doktoranto – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
doktorantų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
doktorantui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
doktorantams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
doktorantą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
doktorantus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doktorantu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
doktorantais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
doktorante – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
doktorantuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
doktorante – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
doktorantai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
26.doktorantūradoktorantūra – daiktavardis, mot.g., V., vns.
doktorantūros – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
doktorantūros – daiktavardis, mot.g., K., vns.
doktorantūrų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
doktorantūrai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
doktorantūroms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
doktorantūrą – daiktavardis, mot.g., G., vns.
doktorantūras – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
doktorantūra – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
doktorantūromis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
doktorantūroje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
doktorantūrose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
doktorantūra – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
doktorantūros – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
27.doktoratasdoktoratas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
doktoratai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
doktorato – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
doktoratų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
doktoratui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
doktoratams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
doktoratą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
doktoratus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doktoratu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
doktoratais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
doktorate – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
doktoratuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
doktorate – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
doktoratai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
28.doktrinadoktrina – daiktavardis, mot.g., V., vns.
doktrinos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
doktrinos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
doktrinų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
doktrinai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
doktrinoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
doktriną – daiktavardis, mot.g., G., vns.
doktrinas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
doktrina – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
doktrinomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
doktrinoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
doktrinose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
doktrina – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
doktrinos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
29.doktrinieriusdoktrinierius – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
doktrinieriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
doktrinieriaus – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
doktrinierių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
doktrinieriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
doktrinieriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
doktrinierių – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
doktrinierius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doktrinieriumi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
doktrinieriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
doktrinieriuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
doktrinieriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
doktrinieriau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
doktrinieriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
30.doktrinieriškasdoktrinieriškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doktrinieriškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doktrinieriškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinierišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinierišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinierišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doktrinieriškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doktrinieriškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doktrinieriškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doktrinieriškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doktrinieriškasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doktrinieriškiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doktrinieriškąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doktrinieriškajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
doktrinieriškuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doktrinieriškojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
doktrinieriškosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
doktrinieriškesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
doktrinieriškesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
doktrinieriškiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doktrinieriškiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
doktrinieriškiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
31.dokumentacijadokumentacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dokumentacijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dokumentacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dokumentacijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dokumentacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dokumentacijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dokumentaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dokumentacijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dokumentacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dokumentacijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dokumentacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dokumentacijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dokumentacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dokumentacijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
32.dokumentasdokumentas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dokumentai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dokumento – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dokumentų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dokumentui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dokumentams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dokumentą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dokumentus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dokumentu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dokumentais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dokumente – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dokumentuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dokumente – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dokumentai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
33.dokumentalusdokumentalus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentali – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentaliai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentalų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentaliam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentaliame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentaliuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentaliuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentaliose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentali – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentalusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentalieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentalioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dokumentaliesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dokumentaliosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentalųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dokumentaliosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dokumentaliajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dokumentaliuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dokumentaliosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentalusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentalieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentalioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dokumentaliosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dokumentalesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentaliau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dokumentalesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dokumentalesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dokumentaliausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dokumentaliausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dokumentaliausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
34.dokumentaliaidokumentaliai – prieveiksmis, nelyg. l.
dokumentaliau – prieveiksmis, lygin. l.
dokumentaliausiai – prieveiksmis, aukšč. l.
35.dokumentavimasdokumentavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dokumentavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dokumentavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dokumentavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dokumentavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dokumentavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dokumentavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dokumentavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dokumentavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dokumentavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dokumentavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dokumentavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dokumentavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dokumentavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
36.dokumentinisdokumentinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentiniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentiniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dokumentinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentiniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dokumentine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dokumentinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
37.dokumentuotidokumentuoti – veiksmažodis, infinityvas
dokumentuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dokumentavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dokumentuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dokumentuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dokumentuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dokumentavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dokumentuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dokumentuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dokumentuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dokumentavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dokumentuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dokumentuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dokumentuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dokumentuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dokumentavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dokumentavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dokumentuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dokumentuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dokumentuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dokumentuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dokumentuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dokumentuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dokumentavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dokumentavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dokumentuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dokumentuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dokumentuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dokumentuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dokumentuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dokumentavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dokumentuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dokumentuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dokumentuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dokumentuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dokumentuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dokumentuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dokumentuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dokumentuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dokumentuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dokumentuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dokumentuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dokumentuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dokumentuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dokumentuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dokumentuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dokumentuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dokumentuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dokumentuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
38.dokumentuotasdokumentuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dokumentuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dokumentuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
39.dolerinisdolerinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doleriniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doleriniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doleriniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doleriniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dolerinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dolerinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doleriniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doleriniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doleriniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doleriniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doleriniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doleriniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dolerinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doleriniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dolerine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dolerinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
40.dolerisdoleris – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
doleriai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dolerio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dolerių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
doleriui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
doleriams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dolerį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dolerius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doleriu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
doleriais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
doleryje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
doleriuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
doleri – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
doleriai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
41.dolomitasdolomitas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dolomitai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dolomito – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dolomitų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dolomitui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dolomitams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dolomitą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dolomitus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dolomitu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dolomitais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dolomite – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dolomituose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dolomite – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dolomitai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
42.domesysdomesys – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
domesiai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
domesio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
domesių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
domesiui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
domesiams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
domesį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
domesius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
domesiu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
domesiais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
domesyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
domesiuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
domesy – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
domesiai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
43.domėjimasisdomėjimasis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
domėjimaisi – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
domėjimosi – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
domėjimųsi – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
domėjimuisi – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
domėjimamsis – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
domėjimąsi – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
domėjimusis – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
domėjimusi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
domėjimaisis – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
domėjimesi – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
domėjimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
44.domėtisdomėtis – veiksmažodis, infinityvas
domiuos – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjuos – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjuosi – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domiuosi – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėsiuos – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėsiuosi – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
domiesi – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjies – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjiesi – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domies – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjais – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjaisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavais – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėdavaisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
domėsies – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėsiesi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjas – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domis – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domisi – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjasi – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjos – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjosi – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavos – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėdavosi – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
domėsis – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
domimės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjamės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjomės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavomės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
domėsimės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjatės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domitės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjotės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavotės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
domėsitės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjasi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domisi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
domėjas – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domis – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėjosi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
domėdavos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
domėdavosi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
domėsis – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
domėčiaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos., trump., sangr. f.
domėčiausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
domėtumėmės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
domėtumės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump., sangr. f.
domėtumeis – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump., sangr. f.
domėtumeisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
domėtumėtės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
domėtųs – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos., trump., sangr. f.
domėtųsi – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
domėtųsi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
domėtųs – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos., trump., sangr. f.
domėkimės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., sangr. f.
domėkis – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., sangr. f.
domėkitės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., sangr. f.
45.dominavimasdominavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dominavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dominavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dominavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dominavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dominavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dominavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dominavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dominavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dominavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dominavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dominavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dominavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dominavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
46.dominodominas – daiktavardis, vyr. g., V., vns.
domino – daiktavardis, mot.g., V., vns.
domino – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dominai – daiktavardis, vyr. g., V., dgs.
domino – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
domino – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dominų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dominui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
domino – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dominams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
domino – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
domino – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dominą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dominus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
domino – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
domino – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dominu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dominais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
domino – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
domine – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
domino – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
domino – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dominuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
domino – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
domine – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
domino – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
dominai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
47.domintidominti – veiksmažodis, infinityvas
dominu – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dominau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
domindavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dominsiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
domini – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dominai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
domindavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dominsi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
domina – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
domino – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
domindavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
domins – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dominam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dominame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dominom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dominome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
domindavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
domindavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dominsime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dominsim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dominate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dominat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dominote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dominot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
domindavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
domindavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dominsit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dominsite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
domina – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
domino – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
domindavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
domins – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dominčiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
domintume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
domintumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
domintumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
domintumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
domintum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
domintumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
domintumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
domintų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
domintų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dominkim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dominkime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
domink – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dominki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dominkit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dominkite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
48.dominuotidominuoti – veiksmažodis, infinityvas
dominuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dominavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dominuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dominuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dominuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dominavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dominuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dominuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dominuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dominavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dominuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dominuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dominuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dominuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dominavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dominavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dominuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dominuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dominuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dominuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dominuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dominuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dominavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dominavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dominuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dominuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dominuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dominuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dominuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dominavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dominuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dominuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dominuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dominuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dominuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dominuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dominuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dominuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dominuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dominuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dominuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dominuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dominuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dominuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dominuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dominuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dominuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dominuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
49.dominuotasdominuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dominuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dominuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
50.domkratasdomkratas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
domkratai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
domkrato – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
domkratų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
domkratui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
domkratams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
domkratą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
domkratus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
domkratu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
domkratais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
domkrate – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
domkratuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
domkrate – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
domkratai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
51.domumasdomumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
domumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
domumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
domumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
domumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
domumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
domumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
domumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
domumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
domumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
domume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
domumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
domume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
domumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
52.domusdomus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
domūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domi – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
domios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
domaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
domių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
domių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
domiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
domiai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
domioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
domų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
domius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
domias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
domiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
domiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
domiam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
domiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
domiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
domiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
domioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
domiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
domūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domi – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
domios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
domusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
domieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
domioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
domiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
domiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
domiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
domiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
domiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
domiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
domųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
domiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
domiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
domiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
domiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
domiajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
domiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
domiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
domiuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
domiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
domiojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
domiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
domusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
domieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
domioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
domiosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
domesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
domesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
domiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
domesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
domesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
domesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
domesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
domesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
domesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
domesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
domesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
domesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
domesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
domesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
domesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
domesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
domesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
domesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
domesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
domesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
domesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
domesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
domesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
domiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
domiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
domiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
domiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
domiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
53.donorasdonoras – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
donorai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
donoro – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
donorų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
donorui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
donorams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
donorą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
donorus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
donoru – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
donorais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
donore – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
donoruose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
donore – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
donorai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
54.donorystėdonorystė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
donorystės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
donorystės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
donorysčių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
donorystei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
donorystėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
donorystę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
donorystes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
donoryste – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
donorystėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
donorystėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
donorystėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
donoryste – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
donorystės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
55.donžuanasdonžuanas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
donžuanai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
donžuano – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
donžuanų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
donžuanui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
donžuanams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
donžuaną – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
donžuanus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
donžuanu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
donžuanais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
donžuane – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
donžuanuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
donžuane – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
donžuanai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
56.donžuaniškasdonžuaniškas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniški – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniška – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniška – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniško – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
donžuaniškai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
donžuaniškoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuanišką – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuanišką – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuanišku – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniška – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
donžuaniškomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
donžuaniškuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
donžuaniškoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
donžuaniškoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniški – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniška – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
donžuaniškos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
57.dopingasdopingas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dopingai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dopingo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dopingų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dopingui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dopingams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dopingą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dopingus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dopingu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dopingais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dopinge – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dopinguose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dopinge – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dopingai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
58.dorasdoras – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dori – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dora – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doros – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dora – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doro – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doros – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doram – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doriems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doriem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
doras – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doru – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dora – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doromis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doram – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doruos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doruose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doroje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doras – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dori – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dora – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doros – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dorieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
doroji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dorosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dorųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dorųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
doriesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
doriesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dorosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
doruosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dorąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
doruoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
doraisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dorosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dorajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
doruosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
doruosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dorojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dorosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dorieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
doroji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dorosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
doresnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doresni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
doriau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
doresniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
doresniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
doresniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
doresnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
doresnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
doresnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
doresnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
doresniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
doresniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
doresniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
doresniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
doresniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
doresnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
doresniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
doresniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
doresniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
doresniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
doresniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
doresniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
doresniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
doriausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
doriausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doriausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
doriausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
doriausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
59.dorėtidorėti – veiksmažodis, infinityvas
dorėju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorėjau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorėdavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorėsiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dorėji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorėjai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorėdavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorėsi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dorėja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorėjo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorėdavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorės – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dorėjam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dorėjame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorėjom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dorėjome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorėdavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dorėdavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorėsime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorėsim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dorėjat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dorėjate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorėjote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorėjot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dorėdavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dorėdavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorėsit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dorėsite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorėja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorėjo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorėdavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorės – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorėčiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dorėtume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dorėtumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorėtumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorėtumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dorėtum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dorėtumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorėtumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dorėtų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dorėtų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dorėkim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dorėkime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dorėki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dorėk – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dorėkite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
dorėkit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
60.dorėtasdorėtas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėta – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėta – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėta – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorėtasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorėtosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
61.doringasdoringas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringa – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringa – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doringai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doringoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringa – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doringomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doringuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doringuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doringoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringi – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringa – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doringos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doringasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
doringieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
doringosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
doringųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
doringųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
doringiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doringajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
doringosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doringosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
doringuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
doringąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
doringaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
doringosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doringajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
doringajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
doringuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
doringojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
doringojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
doringosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
doringieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
doringosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
doringesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
doringesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
doringesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
doringesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
doringesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
doringesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
doringiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
doringiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
doringiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
doringiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
62.dorinimasdorinimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dorinimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dorinimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dorinimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dorinimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dorinimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dorinimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dorinimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dorinimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dorinimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dorinime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dorinimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dorinime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dorinimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
63.dorinisdorinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doriniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doriniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doriniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doriniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doriniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doriniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doriniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doriniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doriniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doriniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doriniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
64.dorintidorinti – veiksmažodis, infinityvas
dorinu – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorinau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorindavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorinsiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dorini – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorinai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorindavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorinsi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dorina – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorino – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorindavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorins – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
doriname – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorinam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dorinome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorinom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dorindavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dorindavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorinsime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorinsim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dorinate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorinat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dorinot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dorinote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorindavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorindavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dorinsite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorinsit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dorina – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorino – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorindavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorins – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorinčiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dorintumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorintumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorintume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dorintum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dorintumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dorintumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dorintumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorintų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dorintų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dorinkime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dorinkim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dorinki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dorink – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dorinkite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
dorinkit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
65.dorintasdorintas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorinti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorinta – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorinta – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorinto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorinta – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorintasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorintosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
66.dorybėdorybė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dorybės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dorybės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dorybių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dorybei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dorybėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dorybę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dorybes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dorybe – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dorybėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dorybėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dorybėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dorybe – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dorybės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
67.dorybingasdorybingas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybinga – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybinga – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorybingiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorybingoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybinga – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorybingomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorybinguos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorybinguose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorybingose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingi – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybinga – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorybingos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorybingasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorybingajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorybingosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybinguosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybinguoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorybingajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dorybingajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybinguosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorybinguosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dorybingosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dorybingosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorybingesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorybingesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dorybingesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dorybingiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorybingiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dorybingiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
68.dorybingumasdorybingumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dorybingumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dorybingumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dorybingumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dorybingumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dorybingumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dorybingumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dorybingumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dorybingumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dorybingumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dorybingume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dorybingumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dorybingume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dorybingumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
69.dorotidoroti – veiksmažodis, infinityvas
doroju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorojau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
doroji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorojai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dorosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
doroja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dorojo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dorodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
doros – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dorojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dorojome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorojom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dorodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dorodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dorosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dorojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorojot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dorojote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dorodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dorosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dorosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
doroja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dorojo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dorodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
doros – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
doročiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dorotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dorotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dorotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dorotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dorotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dorotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dorotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dorokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dorokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dorok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
doroki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dorokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dorokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
70.dorotasdorotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
doroti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
doroto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dorotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dorotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
71.dorovėdorovė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dorovės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dorovės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dorovių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dorovei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dorovėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dorovę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
doroves – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dorove – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dorovėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dorovėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dorovėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dorove – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dorovės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
72.dorovingasdorovingas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinga – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinga – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovingai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovingą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinga – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovingam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovingame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinguose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinguos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovingoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovingoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingi – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinga – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovingos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovingasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingoji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingiesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorovingajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorovingąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovinguosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovinguoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorovingosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dorovingajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovinguosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dorovinguosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dorovingojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingasis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingoji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dorovingosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dorovingesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingiau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dorovingesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dorovingesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dorovingiausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dorovingiausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dorovingiausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
73.dorovingumasdorovingumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dorovingumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dorovingumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dorovingumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dorovingumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dorovingumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dorovingumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dorovingumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dorovingumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dorovingumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dorovingume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dorovingumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dorovingume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dorovingumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
74.dorovinisdorovinis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroviniai – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinė – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinės – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinio – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinės – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doroviniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroviniam – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doroviniams – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinei – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinėm – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovinėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinę – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovines – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
doroviniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroviniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovine – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinėm – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doroviniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
doroviniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroviniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
doroviniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovinėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinėj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dorovinėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovini – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
doroviniai – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dorovine – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dorovinės – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
75.dorumasdorumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dorumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dorumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dorumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dorumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dorumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dorumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dorumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dorumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dorumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dorume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dorumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dorume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dorumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
76.dosnumasdosnumas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dosnumai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dosnumo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dosnumų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dosnumui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dosnumams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dosnumą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dosnumus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dosnumu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dosnumais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dosnume – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dosnumuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dosnume – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dosnumai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
77.dosnusdosnus – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnūs – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosni – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnu – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnaus – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosniem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dosniai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosniom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dosnų – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnią – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosniomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosniom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dosniam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dosniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosniuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dosniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnioj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dosniose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnus – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnūs – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosni – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dosnios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dosnusis – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dosnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniesiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dosniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniosiom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dosniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosnųjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniosiom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dosniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniajam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dosniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosniuosiuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f., trump.
dosniojoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f., trump.
dosniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosnusis – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dosnieji – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosnioji – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., įv. f.
dosniosios – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., įv. f.
dosnesnis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesni – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnė – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnės – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosniau – būdvardis, bev.g., V., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnio – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnės – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnių – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesniam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnei – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnėms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnę – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnes – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesniu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesniais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesne – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnėmis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesniame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesniuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnėje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., neįv. f.
dosnesnėse – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., neįv. f.
dosnesnysis – būdvardis, vyr.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesnieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesnioji – būdvardis, mot.g., V., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniosios – būdvardis, mot.g., K., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniajai – būdvardis, mot.g., N., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesnįjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniąją – būdvardis, mot.g., G., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dosnesniojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., lygin. l., įv. f.
dosnesniosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., lygin. l., įv. f.
dosniausias – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausi – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausia – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausia – būdvardis, bev.g., V., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausio – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausių – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausių – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausią – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausią – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausia – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausioje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., neįv. f.
dosniausiasis – būdvardis, vyr.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausieji – būdvardis, vyr.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausioji – būdvardis, mot.g., V., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiosios – būdvardis, mot.g., V., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiojo – būdvardis, vyr.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiųjų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiosios – būdvardis, mot.g., K., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiųjų – būdvardis, mot.g., K., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiajam – būdvardis, vyr.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiesiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiajai – būdvardis, mot.g., N., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiosioms – būdvardis, mot.g., N., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiąjį – būdvardis, vyr.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiuosius – būdvardis, vyr.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiąją – būdvardis, mot.g., G., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiąsias – būdvardis, mot.g., G., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiuoju – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiaisiais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiąja – būdvardis, mot.g., Įn., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiosiomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiajame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiuosiuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
dosniausiojoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., aukšč. l., įv. f.
dosniausiosiose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., aukšč. l., įv. f.
78.došijimasisdošijimasis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
došijimaisi – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
došijimosi – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
došijimųsi – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
došijimuisi – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
došijimamsis – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
došijimąsi – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
došijimusis – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
došijimusi – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
došijimaisis – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
došijimesi – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
došijimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
79.došytisdošytis – veiksmažodis, infinityvas
došijuos – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijuosi – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
došijaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došysiuos – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došysiuosi – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
došijies – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijiesi – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
došijais – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijaisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavaisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavais – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došysiesi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
došysies – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijas – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijasi – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos., sangr. f.
došijos – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijosi – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavosi – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavos – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došysis – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
došijamės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
došijomės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavomės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
došysimės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
došijatės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
došijotės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavotės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
došysitės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
došijas – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijasi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos., sangr. f.
došijos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došijosi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavosi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., sangr. f.
došydavos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump., sangr. f.
došysis – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., sangr. f.
došyčiaus – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos., trump., sangr. f.
došyčiausi – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
došytumėmės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
došytumės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump., sangr. f.
došytumeisi – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
došytumeis – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump., sangr. f.
došytumėtės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
došytųs – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos., trump., sangr. f.
došytųsi – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
došytųs – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos., trump., sangr. f.
došytųsi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
došykimės – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., sangr. f.
došykis – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., sangr. f.
došykitės – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., sangr. f.
80.dotacijadotacija – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dotacijos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dotacijos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dotacijų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dotacijai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dotacijoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dotaciją – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dotacijas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dotacija – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dotacijomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dotacijoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dotacijose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dotacija – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dotacijos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
81.dovanadovana – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dovanos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dovanos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dovanų – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dovanai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dovanoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dovaną – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dovanas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dovana – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dovanomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dovanoje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dovanose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dovana – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dovanos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
82.dovanasdovanas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovani – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovana – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovana – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovano – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovaniem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dovaniems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dovanoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovaną – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovaną – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovana – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dovaname – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dovanuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dovanoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dovanoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovanas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovani – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dovana – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dovanos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
83.dovanėlėdovanėlė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dovanėlės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dovanėlės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dovanėlių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dovanėlei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dovanėlėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dovanėlę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dovanėles – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dovanėle – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dovanėlėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dovanėlėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dovanėlėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dovanėle – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dovanėlės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
84.dovanojimasdovanojimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dovanojimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dovanojimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dovanojimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dovanojimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dovanojimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dovanojimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dovanojimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dovanojimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dovanojimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dovanojime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dovanojimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dovanojime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dovanojimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
85.dovanotidovanoti – veiksmažodis, infinityvas
dovanoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dovanojau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dovanodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dovanosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dovanoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dovanojai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dovanodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dovanosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dovanoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dovanojo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dovanodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dovanos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dovanojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dovanojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dovanojom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dovanojome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dovanodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dovanodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dovanosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dovanosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dovanojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dovanojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dovanojote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dovanojot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dovanodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dovanodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dovanosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dovanosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dovanoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dovanojo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dovanodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dovanos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dovanočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dovanotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dovanotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dovanotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dovanotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dovanotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dovanotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dovanotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dovanotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dovanotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dovanokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dovanokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dovanok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dovanoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dovanokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
dovanokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
86.dovanotasdovanotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dovanotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dovanotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
87.dovanotojasdovanotojas – daiktavardis, vyr. g., V., vns.
dovanotoja – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dovanotojos – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dovanotojai – daiktavardis, vyr. g., V., dgs.
dovanotojo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dovanotojos – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dovanotojų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dovanotojai – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dovanotojui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dovanotojoms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dovanotojams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dovanotoją – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dovanotojas – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
dovanotojus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dovanotoju – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dovanotoja – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dovanotojomis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dovanotojais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dovanotojoje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dovanotojuje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dovanotojuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dovanotojose – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
dovanotoja – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dovanotojau – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dovanotojai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
dovanotojos – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
88.dovisdovis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
doviai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dovio – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dovių – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
doviui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
doviams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dovį – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dovius – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
doviu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
doviais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dovyje – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
doviuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dovi – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
doviai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
89.dozavimasdozavimas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
dozavimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
dozavimo – daiktavardis, vyr.g., K., vns.
dozavimų – daiktavardis, vyr.g., K., dgs.
dozavimui – daiktavardis, vyr.g., N., vns.
dozavimams – daiktavardis, vyr.g., N., dgs.
dozavimą – daiktavardis, vyr.g., G., vns.
dozavimus – daiktavardis, vyr.g., G., dgs.
dozavimu – daiktavardis, vyr.g., Įn., vns.
dozavimais – daiktavardis, vyr.g., Įn., dgs.
dozavime – daiktavardis, vyr.g., Vt., vns.
dozavimuose – daiktavardis, vyr.g., Vt., dgs.
dozavime – daiktavardis, vyr.g., Š., vns.
dozavimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
90.dozėdozė – daiktavardis, mot.g., V., vns.
dozės – daiktavardis, mot.g., V., dgs.
dozės – daiktavardis, mot.g., K., vns.
dozių – daiktavardis, mot.g., K., dgs.
dozei – daiktavardis, mot.g., N., vns.
dozėms – daiktavardis, mot.g., N., dgs.
dozę – daiktavardis, mot.g., G., vns.
dozes – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
doze – daiktavardis, mot.g., Įn., vns.
dozėmis – daiktavardis, mot.g., Įn., dgs.
dozėje – daiktavardis, mot.g., Vt., vns.
dozėse – daiktavardis, mot.g., Vt., dgs.
doze – daiktavardis, mot.g., Š., vns.
dozės – daiktavardis, mot.g., Š., dgs.
91.dozuotasdozuotas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuoti – būdvardis, vyr.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuota – būdvardis, mot.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotos – būdvardis, mot.g., V., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuota – būdvardis, bev.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuoto – būdvardis, vyr.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotų – būdvardis, vyr.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotos – būdvardis, mot.g., K., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotų – būdvardis, mot.g., K., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotam – būdvardis, vyr.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotiems – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotiem – būdvardis, vyr.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dozuotai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotom – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dozuotoms – būdvardis, mot.g., N., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotą – būdvardis, vyr.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotus – būdvardis, vyr.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotą – būdvardis, mot.g., G., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotu – būdvardis, vyr.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotais – būdvardis, vyr.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuota – būdvardis, mot.g., Įn., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotomis – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotom – būdvardis, mot.g., Įn., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dozuotam – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dozuotame – būdvardis, vyr.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotuos – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f., trump.
dozuotuose – būdvardis, vyr.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotoje – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotoj – būdvardis, mot.g., Vt., vns., nelyg. l., neįv. f., trump.
dozuotose – būdvardis, mot.g., Vt., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuotas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuoti – būdvardis, vyr.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
dozuota – būdvardis, mot.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
dozuotos – būdvardis, mot.g., Š., dgs., nelyg. l., neįv. f.
92.dozuotidozuoti – veiksmažodis, infinityvas
dozuoju – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dozavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dozuodavau – veiksmažodis, 1 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dozuosiu – veiksmažodis, 1 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dozuoji – veiksmažodis, 2 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dozavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dozuodavai – veiksmažodis, 2 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dozuosi – veiksmažodis, 2 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dozuoja – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
dozavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. k. l., ties. nuos.
dozuodavo – veiksmažodis, 3 asm., vns., būt. d. l., ties. nuos.
dozuos – veiksmažodis, 3 asm., vns., bus.l., ties. nuos.
dozuojam – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dozuojame – veiksmažodis, 1 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dozavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dozavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dozuodavome – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dozuodavom – veiksmažodis, 1 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dozuosime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dozuosim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dozuojate – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dozuojat – veiksmažodis, 2 asm., dgs., es.l., ties. nuos., trump.
dozavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dozavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos., trump.
dozuodavote – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dozuodavot – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos., trump.
dozuosit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos., trump.
dozuosite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dozuoja – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.
dozavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
dozuodavo – veiksmažodis, 3 asm., dgs., būt. d. l., ties. nuos.
dozuos – veiksmažodis, 3 asm., dgs., bus.l., ties. nuos.
dozuočiau – veiksmažodis, 1 asm., vns., tar. nuos.
dozuotume – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos.
dozuotumėm – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dozuotumėme – veiksmažodis, 1 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dozuotumei – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos., trump.
dozuotum – veiksmažodis, 2 asm., vns., tar. nuos.
dozuotumėt – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos., trump.
dozuotumėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., tar. nuos.
dozuotų – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos.
dozuotų – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos.
dozuokim – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos., trump.
dozuokime – veiksmažodis, 1 asm., dgs., liep.nuos.
dozuok – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos.
dozuoki – veiksmažodis, 2 asm., vns., liep.nuos., trump.
dozuokite – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos.
dozuokit – veiksmažodis, 2 asm., dgs., liep.nuos., trump.
93.dozuotasdozuotas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuoti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuota – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotos – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuota – dalyvis, bev.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuoto – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotos – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotoms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotą – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotus – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotą – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotu – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuota – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dozuotasis – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotieji – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotoji – dalyvis, mot.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotosios – dalyvis, mot.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotojo – dalyvis, vyr.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotųjų – dalyvis, vyr.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotosios – dalyvis, mot.g., K., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotųjų – dalyvis, mot.g., K., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotajam – dalyvis, vyr.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotiesiems – dalyvis, vyr.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotajai – dalyvis, mot.g., N., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotosioms – dalyvis, mot.g., N., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotąjį – dalyvis, vyr.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotuosius – dalyvis, vyr.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotąją – dalyvis, mot.g., G., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotąsias – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotuoju – dalyvis, vyr.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotaisiais – dalyvis, vyr.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotąja – dalyvis, mot.g., Įn., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotosiomis – dalyvis, mot.g., Įn., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotajame – dalyvis, vyr.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotuosiuose – dalyvis, vyr.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotojoje – dalyvis, mot.g., Vt., vns., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.
dozuotosiose – dalyvis, mot.g., Vt., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., įv. f.

Rasta lemų: 93
Rasta žodžių formų: 3675