Žodžio "bėgti" gramatinės formos

bėgtibėgti – veiksmažodis, infinityvas
Kalbos dalis: veiksmažodis


Tiesioginė nuosaka:Tariamoji nuosaka:Liepiamoji nuosaka: