Žodžio "žiemkentys" gramatinės formos

žiemkentysžiemkentys – daiktavardis, vyr.g., V., vns.
Kalbos dalis: daiktavardis