Žodžio "tęsti" gramatinės formos

tęstitęsti – veiksmažodis, infinityvas
tęstastęsti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
tęsiutęsiautęsdavautęsiu
Tutęsitęseitęsdavaitęsi
Jis/jitęsiatęsėtęsdavotęs
Mestęsiam; tęsiametęsėme; tęsėmtęsdavome; tęsdavomtęsim; tęsime
Jūstęsiat; tęsiatetęsėt; tęsėtetęsdavote; tęsdavottęsit; tęsite
Jie/jostęsiatęsėtęsdavotęs
Tariamoji nuosaka:
tęsčiau
Tutęstumei; tęstum
Jis/jitęstų
Mestęstumėm; tęstumėme; tęstume
Jūstęstumėte; tęstumėt
Jie/jostęstų
Liepiamoji nuosaka:
Tutęski; tęsk
Jis/jitetęsia; tetęsie
Mestęskim; tęskime
Jūstęskit; tęskite
Jie/jostetęsia; tetęsie
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.tęstastęstitęstatęstos
K.tęstotęstųtęstostęstų
N.tęstamtęstiemstęstaitęstoms
G.tęstątęstustęstątęstas
Įn.tęstutęstaistęstatęstomis
Vt.tęstametęstuosetęstojetęstose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.tęstasistęstiejitęstojitęstosios
K.tęstojotęstųjųtęstosiostęstųjų
N.tęstajamtęstiesiemstęstajaitęstosioms
G.tęstąjįtęstuosiustęstąjątęstąsias
Įn.tęstuojutęstaisiaistęstąjatęstosiomis
Vt.tęstajametęstuosiuosetęstojojetęstosiose
Edukaciniai konkursai Olympis