Žodžio "palinkimai" gramatinės formos

palinkimaspalinkimai – daiktavardis, vyr.g., V., dgs.
palinkimai – daiktavardis, vyr.g., Š., dgs.
palinkimaspalinkimai – būdvardis, mot.g., N., vns., nelyg. l., neįv. f.
palinkimaspalinkimai – dalyvis, mot.g., N., vns., es.l., neveik. dlv., neįv. f.
Kalbos dalis: daiktavardis
VienaskaitaDaugiskaita
V.palinkimaspalinkimai
K.palinkimopalinkimų
N.palinkimuipalinkimams
G.palinkimąpalinkimus
Įn.palinkimupalinkimais
Vt.palinkimepalinkimuose
Š.palinkimepalinkimai
Kalbos dalis: būdvardis

Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.palinkimaspalinkimipalinkimapalinkimos
K.palinkimopalinkimųpalinkimospalinkimų
N.palinkimampalinkimiem; palinkimiemspalinkimaipalinkimom; palinkimoms
G.palinkimąpalinkimuspalinkimąpalinkimas
Įn.palinkimupalinkimaispalinkimapalinkimomis; palinkimom
Vt.palinkimam; palinkimamepalinkimuose; palinkimuospalinkimoj; palinkimojepalinkimose
Š.palinkimaspalinkimipalinkimapalinkimos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
Š.
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
Š.
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
Š.
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
Š.
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.
Š.
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.palinkimaspalinkimipalinkimapalinkimos
K.palinkimopalinkimųpalinkimospalinkimų
N.palinkimampalinkimiemspalinkimaipalinkimoms
G.palinkimąpalinkimuspalinkimąpalinkimas
Įn.palinkimupalinkimaispalinkimapalinkimomis
Vt.palinkimamepalinkimuosepalinkimojepalinkimose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.palinkimasispalinkimiejipalinkimojipalinkimosios
K.palinkimojopalinkimųjųpalinkimosiospalinkimųjų
N.palinkimajampalinkimiesiemspalinkimajaipalinkimosioms
G.palinkimąjįpalinkimuosiuspalinkimąjąpalinkimąsias
Įn.palinkimuojupalinkimaisiaispalinkimąjapalinkimosiomis
Vt.palinkimajamepalinkimuosiuosepalinkimojojepalinkimosiose
Edukaciniai konkursai Olympis