Žodžio "paėmėte" gramatinės formos

paimtipaėmėte – veiksmažodis, 2 asm., dgs., būt. k. l., ties. nuos.
Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
paimupaėmiaupaimdavaupaimsiu
Tupaimipaėmeipaimdavaipaimsi
Jis/jipaimapaėmėpaimdavopaims
Mespaimam; paimamepaėmėme; paėmėmpaimdavome; paimdavompaimsim; paimsime
Jūspaimate; paimatpaėmėt; paėmėtepaimdavote; paimdavotpaimsit; paimsite
Jie/jospaimapaėmėpaimdavopaims
Tariamoji nuosaka:
paimčiau
Tupaimtumei; paimtum
Jis/jipaimtų
Mespaimtumėm; paimtumėme; paimtume
Jūspaimtumėt; paimtumėte
Jie/jospaimtų
Liepiamoji nuosaka:
Tupaimki; paimk
Jis/jitepaima; tepaimie
Mespaimkime; paimkim
Jūspaimkite; paimkit
Jie/jostepaimie; tepaima
Edukaciniai konkursai Olympis