Žodžio "norėtųsi" gramatinės formos

norėtisnorėtųsi – veiksmažodis, 3 asm., vns., tar. nuos., sangr. f.
norėtųsi – veiksmažodis, 3 asm., dgs., tar. nuos., sangr. f.
Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
noriuos; noriuosinorėjaus; norėjausinorėdavausi; norėdavausnorėsiuos; norėsiuosi
Tunories; noriesinorėjais; norėjaisinorėdavaisi; norėdavaisnorėsiesi; norėsies
Jis/jinorisi; norisnorėjos; norėjosinorėdavosi; norėdavosnorėsis
Mesnorimėsnorėjomėsnorėdavomėsnorėsimės
Jūsnoritėsnorėjotėsnorėdavotėsnorėsitės
Jie/josnoris; norisinorėjos; norėjosinorėdavosi; norėdavosnorėsis
Tariamoji nuosaka:
norėčiausi; norėčiaus
Tunorėtumeisi; norėtumeis
Jis/jinorėtųsi; norėtųs
Mesnorėtumėmės; norėtumės
Jūsnorėtumėtės
Jie/josnorėtųsi; norėtųs
Liepiamoji nuosaka:
Tunorėkis
Jis/jitesinorie; tesinori
Mesnorėkimės
Jūsnorėkitės
Jie/jostesinorie; tesinori
Edukaciniai konkursai Olympis